Astrologie in Haarlem

wetenschappelijk onderzoek

Astrologie, eeuwenoude kennis! Voor de eeuwwisseling maakte ik er al kennis mee, maar koos toch eerst voor een andere beroepsrichting. De interesse is echter altijd blijven bestaan, niet alleen op het meer intuïtieve deel, maar ook rondom de vraag in hoeverre astrologie “objectief” volgens (wetenschappelijk) onderzoek waarheid bevat. Degenen die daar wat van willen weten, verwijs ik naar de website van de Ned. Ver. tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie (NVWOA). Aanbevolen! (ondergetekende is er ook zelf lid van).
Voor de op de persoon gerichte dienstverlening rondom astrologie kunt u bij mij terecht. Deze website biedt hierover informatie die u op verschillende pagina’s op weg kan helpen.

drs.Frits Johann, psycholoog. Afgestudeerd aan de Universiteit
Amsterdam (klinische & massa- psychologie). Nadien bezig met marketing,enige tijd secretaris van een vereniging op het gebied van prenatale & perinatale psychologie (ISPPM) en vervolgens bezig met het geven van trainingen & cursussen psychologie.(Federatie v Zelfstandige Psychologiedocenten, FZP en trajecten arbeidsreïntegratie. Gestart in 1994 met eerstelijnspraktijk in Hillegom, later te Lisse, waarbij ook neurofeedback & biofeedback gebruikt werd. 2014 aldaar de praktijk beëindigd en deels doorgegaan in Zandvoort.

FJ / tekeningen: Winston / logo: Flammarion

ASTROLOGIE ASTROLOGIE ASTROLOGIE
Haarlem Haarlem Haarlem