Consult

(direct naar toelichting consult vragenastrologie)

Bij een consult / horoscoop bespreking, waarbij uitgegaan wordt van de geboorte-horoscoop, worden verschillende levensgebieden besproken (werk/studie/relaties/gezin/ etc.) om daar meer inzicht in te krijgen welke patronen en aanleg belangrijk zijn. Gedurende het consult zal dus de horoscoop de leidraad zijn, maar er zullen ook andere gesprekstechnieken gebruikt worden om het zelfinzicht zoveel mogelijk te vergroten, zodat verdere stappen ondernomen kunnen worden om de eigen persoonlijkheid tot bloei te brengen.

Daarnaast is het belangrijk te beseffen, dat sommige invloeden NIET uit
een horoscoop te halen zijn, zoals opgegroeid zijn in een arm of rijk
milieu. Ook is het intelligentieniveau of een mogelijke religieuze/
culturele achtergrond niet uit een horoscoop vast te stellen.

persoonlijkheid tot bloei…..

Tijdens het consult heeft de astroloog de leiding in het gesprek, geeft weer in welke sfeer een bepaald levensgebied werd ervaren, welke conflicten speelden, etc. , maar de cliënt heeft wel degelijk op sommige momenten een actieve inbreng, zodanig dat (emotionele) kwesties verder duidelijker naar voren kunnen komen.
Uiteindelijk wordt er naar gestreefd, dat de cliënt na afloop van het consult het gevoel heeft tot meer inzicht te zijn gekomen en verder zinvolle stappen kan zetten in zijn/haar verdere ontwikkeling!

Bij de bespreking van een jaarhoroscoop/ solaar wordt tijdens het consult de geboortehoroscoop als uitgangspunt gekozen, maar wordt de focus gelegd naar de thema’s, die in een specifiek jaar een rol spelen.
Let op: als jaar wordt hierbij bedoeld de tijdsduur, die loopt van de
gekozen verjaardagsdatum tot de volgende verjaardagsdatum een jaar later.

Bij consultering betreffende een enkele vraag kan het gaan om vragen zoals:

  • zal het lukken dat onroerend goed te (ver)kopen?
  • staat die specifieke persoon open voor een relatie met mij?
  • zal mijn geldelijke investering winst voortbrengen? Moet de
    investering meer gezien als speculatief of als een meer duurzame belegging?
  • kan ik dat examen/tentamen tot een goed eind brengen?
  • vind ik mijn kwijt geraakte huisdier terug?

De beste resultaten worden behaald, als gestart kan worden met het
eerste moment, dat er een concrete ontwikkeling is met betrekking tot de
vraag of wanneer de vraag voor het eerst naar boven komt. Bijvoorbeeld
bij aankoop van een huis het eerste moment, dat naar de makelaar gebeld
wordt met de vraag of het huis nog steeds te koop staat en men een
rondleiding /bezichtiging kan krijgen in het object. Of bijvoorbeeld de
eerste keer, dat men contact probeert te zoeken met iemand, waarmee men
graag verdere banden zou willen aanknopen. Of men opeens merkt, dat het
geliefde huisdier afwezig is. Maar ook kan eventueel uitgegaan worden
van de eerste keer, dat contact gezocht wordt met de astroloog en
telefonisch in een persoonlijk gesprek de vraag wordt doorgegeven, die
dan op een later moment verder telefonisch, maar liever persoonlijk
besproken kan worden.

Uitgegaan wordt van een geldigheidstermijn van 3 maanden na het consult,
want in de loop van de tijd kunnen er zoveel andere invloeden gaan
spelen, dat de oorspronkelijke vraag, of niet meer relevant is, of dat
er zoveel andere factoren zijn, die het geheel zodanig beïnvloeden, dat
zaken een heel ander perspectief krijgen.

Vragen omtrent gezondheid worden niet in behandeling genomen, want daar
kunnen suggestieve invloeden een zodanige rol gaan spelen, zeker bij
ernstige kwalen of ziektes, dat die er voor zorgen, dat de
voorspellingen zich zichzelf gaan waarmaken, wat ethisch uiteraard
onverantwoord zal zijn. Vragenastrologie kan een hulp zijn bij bepaalde
vragen, maar is ook geen onfeilbaar medium! Voorbeelden van vragenastrologie.