Blog

ASTROWATCH. (28-04-2023)
Heersers / verwantschappen planeten vs. dierenriemtekens. (02-06-2023)
Berekenen horoscoop op computer/smartphone. (11-06-2023)
Wijze van uiting planetair aspect: somatisch, psychisch, sociaal. (21-06-2023)
De 29.5 jaar cyclus van Saturnus. (07-07-2023).
Retrograde (schijnbaar teruglopende) planeten. (24-07-2023)
Carl Jung & astrologie. (17-08-2023).
De 4 elementen in astrologie ook herkenbaar in TAROT. (19-09-2023)
Loopbaan Mark Rutte: naar de NAVO? (10-12-2023)

ASTROWATCH. (28-04-2023)
In de 70′ er jaren werd door Jaap Venker de Astrowatch bedacht. Het ziet er uit als een zakhorloge, wat de mogelijkheid biedt om op elk gewenst moment het rijzende teken te zien aan de oostelijke horizon, dus de ascendant. Tevens uiteraard het teken aan de westelijke kant, de descendant, en het teken wat staat in het MC (het zuiden) , resp. het IC (het noorden). Het horloge werkt met een veermechanisme en moet dus regelmatig opgewonden worden.

Bij deze nog een deel van een artikel uit het weekblad Elsevier (mei 1976), wat ook iets zegt over de achtergronden. De Haarlemse klokkenmaker Copini, die een zaak aan de Wagenweg had in Haarlem heeft er nog aan meegewerkt, zoals uit het artikel blijkt.

Tegenwoordig is de Astrowatch een “hebbedingetje” geworden, want middels apps op de smartphone is hetzelfde te bereiken, met lagere kosten, meer precisie en opwinden van een veer is niet meer nodig.

Deels komt dit natuurlijk overeen met de vragen-astrologie,waarbij op een specifiek moment een horoscoop gemaakt wordt, maar in aanvulling op de Astrowatch maakt men daar WEL gebruik van de hemellichamen (Zon, Maan, Mercurius, etc.).

astrowatch intern


Het bijzondere van de Astrowatch is, dat men daardoor soms duidelijk kan zien de verbindingen met iemands geboortehoroscoop. De ervaring leert dus, dat op bijzondere momenten in iemands leven er een nauwe band gezien kan worden met standen van een moment (zoals afgelezen in de Astrowatch mn. ascendant / descendant resp.MC / IC) én het patroon wat te zien is in de geboortehoroscoop.

Bijvoorbeeld: iemand heeft in de geboortehoroscoop de ascendant op 9 graden Ram en het MC op in 2 graden Steenbok. Op het moment van zijn/ haar huwelijk, belangrijke promotie, verhuizing of ander bijzonder tijdstip, dat dan de actuele ascendant of MC daar ook heel dicht bij in de buurt ligt of zelfs mee samenvalt!
Daarnaast kunnen allerlei gebeurtenissen gekleurd worden door een teken,
wat juist op een bepaald moment wat prominenter aanwezig is (dus rijzend
is of culmineert; anders gezegd waar de ascendant in valt of het MC).

begin van de pagina

Heersers / verwantschappen planeten vs. dierenriemtekens. (02-06-2023)
Elke planeet heeft een soort natuurlijke verwantschap met een specifiek
dierenriemteken. In het ene teken staat een planeet, gezien de aard , nu
eenmaal “prettiger” dan in een ander teken, waarbij de (positieve)
eigenschappen makkelijker tot uiting kunnen komen. Er wordt in dit
verband gesproken over “heersers”. Dus de vurige en impulsieve Mars
staat gezien de eigenschappen het prettigst in Ram (Mars “heer” van
Ram). In een ander (180 graden tegenoverliggend) teken kan juist het
omgekeerde gelden: de problematische kanten komen naar voren en de term
hiervoor is “vernietiging”. Bijvoorbeeld: Mars staat in vernietiging in
de naar harmonie strevende Weegschaal en de problematische kanten kunnen
dan tot uiting komen. Tussencategorieën zijn nog in “val” of “verhoging”
staan. Bijvoorbeeld de Zon past gezien de “vurige” aard wel bij Ram en
daarom staat deze “planeet” daar ook goed. Astronomisch gezien is de Zon
uiteraard geen planeet maar een ster, maar voor astrologie is dit
onderscheid er niet.

Hiernaast staat een tabel, waarin de associaties vermeld zijn:
Als men een tijdje bezig is met astrologie en het
karakter van tekens en planeten wordt duidelijker, voelt men meestal wel
aan, wat beter bij elkaar past.
In eerste instantie is het van belang een idee te hebben welke heersers
er passen bij de verschillende zodiaktekens.
In de klassieke astrologie speelden met name de begrippen vernietiging,
verhoging en val een belangrijkere rol dan in de huidige astrologie,
hoewel in de vragen/ uurhoek astrologie dit juist nog wel vaak van
belang is.
Tot slot is nog belangrijk te melden, dat met de ontdekking van de
nieuwere planeten dus Uranus (1781), Neptunus (1846) en Pluto (1930) de
eeuwen oude indeling van heersers vs. tekens door elkaar geschud werd en
vandaar dat er bij sommige tekens staan er twee heersers. Sommige
astrologen houden nog vast aan de oude klassieke indeling.
begin van de pagina

Berekenen horoscoop op computer/smartphone. (11-06-2023)
Voor het berekenen van horoscopen zijn er verschillende betaalde en
gratis oplossingen verkrijgbaar.
Soms doen de gratis programma’s nauwelijks onder voor de betaalde
varianten. Hieronder worden enige suggesties gedaan, waarmee de auteur
zelf ervaring heeft en die geen kosten met zich meebrengen.

 • Een hele grote internet-site, waar je ook gratis een horoscoop kan
  laten berekenen is die van Astro.com.
  Deze site biedt de gebruikers veel online mogelijkheden en er hoeft dus
  geen programma gedownload worden. Door de veelheid aan mogelijkheden is
  het soms toch lastig om direct op de pagina te komen waar een horoscoop
  berekend kan worden en daarom nog deze link, waar zonder
  gebruikersprofiel toch gestart kan worden. Als er een account op die
  site aangemaakt wordt, zijn er wat meer mogelijkheden, zoals online
  bewaren van een horoscoop . Op deze site zijn ook interpretaties
  aanwezig van Liz Greene & Robert Hand, die beiden hun sporen in de
  astrologie hebben verdiend onder meer door het schrijven van verschillende
  boeken op dit terrein.

 • Planetdance is een programma gemaakt door de Nederlander Jean Cremers met enorm veel mogelijkheden. Het programma biedt ook de mogelijkheid om zelf iets te maken in ASTRO-BASIC; een computertaal specifiek gericht op het gebruik in de astrologie. Delen van Planetdance zijn daarom ook gemaakt door andere programmeurs en de huidige versie van Planetdance is het resultaat van een collectieve inspanning.
  Er zijn geen kosten verbonden aan het programma voor de gebruikers. Er is een versie voor Windows, maar eventueel kan het ook draaien onder LINUX. Een versie voor de ANROID- telefoon is helaas gestopt. Deze had echter wel minder mogelijkheden dan de computerversie.
  Positief is, dat er is een actieve gebruikersgroep, de maker is benaderbaar in het geval van vragen en zeer regelmatig is er een update voor het programma. Voor de beginner in astrologie kan de veelheid van mogelijkheden het gevaar inhouden, dat deze door de bomen het bos niet meer ziet. Gelukkig zijn er ook instructievideo’s in meerdere talen aanwezig met daarnaast helpfiles. De afbeeldingen van horoscopen op deze site, zijn gemaakt met Planetdance.
Morinus
 • Morinus is ook een programma, dat gedownload wordt met veel mogelijkheden, maar duidelijk minder dan Planetdance. Geschikt voor Windows/LINUX en MacOS. Het is genoemd naar Jean-Baptiste Morin, een wiskundige, astronoom en astroloog (1591-1659).
  Heden ten dage is er ook nog een astrologisch huizensysteem naar hem vernoemd, wat echter niet veel wordt gebruikt door astrologen. Een uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden zie hier. Voor de leek lijkt me dit programma wat toegankelijker dan Planetdance, maar dat kan ook een kwestie zijn van smaak. Nadeel is wel, dat er veel minder updates zijn en een actuele gebruikersgroep is ook niet aanwezig. Via Google kan natuurlijk ook vaak een antwoord gevonden worden op een vraag.

Op zich kan elke beginner in astrologie kijken op het internet en naast
bovenstaande suggesties is er aldaar veel te vinden. Een persoonlijke
voorkeur kan natuurlijk altijd er voor zorgen, dat de keuze in een
andere richting gaat.
begin van de pagina

Wijze van uiting planetair aspect: somatisch, psychisch, sociaal. (21-06-2023)
Bij de duiding van planeten is het niet altijd helder op welk vlak de
uiting naar voren komt. Dit kan op lichamelijk vlak zijn bijvoorbeeld in
de zin van een ziekte of op psychisch vlak, zodanig dat iemand bepaalde
eigenschappen en/ of gemoedsstemmingen heeft. Een andere mogelijkheid is,
dat iemand het in de omgang met anderen tegen zal komen. Dus
bepaalde eigenschappen uit de horoscoop worden beleefd via de ander:
deze laatste vertolkt een rol, waarbij, indien herkend met voldoende
zelfbewustzijn (vaak moeilijke) aspecten van het zelf duidelijk gemaakt
kunnen worden. Uiteindelijk kan het verhogen van het zelfbewustzijn
bijdragen tot verdere persoonlijk groei. Op welk vlak iets speelt is
niet een kwestie van “of – of” en ook niet van “en – en”. Soms speelt
slechts iets op één vlak, maar net zo goed kan een aspect naar voren
komen op meerdere vlakken.
Met een voorbeeld kan bovenstaande verduidelijkt worden: stel een
persoon heeft in zijn/haar horoscoop een spanningsaspect tussen Mars
(impuls, actie, daadkracht, etc.) en Saturnus (begrenzing, structuur,
autoriteit, etc). Op het lichamelijke vlak zou zo’n aspect naar voren kunnen
komen bij ontstekingsachtig processen (Mars) in de botstructuur
(Saturnus) = reumatische processen. Echter op sociaal vlak kan het heel
anders er uit zien: iemand zijn (spontane) initiatieven lopen vast
op regels en autoriteiten. De rol van autoriteit kan ook gespeeld worden
door de baas op het werk. Psychisch gezien kan dit geuit worden door
grote onzekerheidsgevoelens (Saturnus) bij alles wat (nieuwe) actie
(Mars) inhoudt. Iemand kan zich natuurlijk in de loop van het leven verder
ontwikkelen en dan zou het op psychisch vlak kunnen uitwerken, dat
degene met Mars-Saturnus verbinding in geval van uitwerken van een plan
zichzelf te autoritair neerzet en geen oog meer heeft voor de belangen
van anderen.
Persoonlijke groei komt er dan op neer, dat iemand zich hiervan bewust
is en dan meer oog heeft voor de mogelijke eigen fouten en sneller kan
bijsturen.

Daar astrologische aspecten zich op meerdere manieren kunnen uiten, zal
het duidelijk zijn dat strikt wetenschappelijk onderzoek met behulp van
statistiek naar de “objectieve” waarheid van de astrologie een zeer
moeilijke kwestie is. Zeker omdat hierbij ook nog bedacht moet worden,
dat of een aspect naar voren komt bij een geborene dit bekeken moet worden
in het licht van de totale horoscoop. Immers stel er is in de horoscoop een
spanningsaspect is tussen Mars en Saturnus, dan moet daarna bovendien
bekeken worden hoe sterk is dat aspect en zijn er elders in de horoscoop
nog patronen te vinden, die duiden op dezelfde principes. Tot slot: hoe
sterk is iemand bewust van zichzelf en is hij/ zij bereid om aan
zichzelf te werken…….
begin van de pagina

De 29.5 jaar cyclus van Saturnus. (07-07-2023)
Een Saturnus-jaar, dus een volledige ronde om de Zon, duurt veel langer dan een Aarde-jaar, nl. zo ’n 29.5 jaar. Tussen de 29ste en 30ste verjaardag heeft iemand dus de volledige ronde van Saturnus in zijn eigen horoscoop ervaren. Alle levensgebieden zijn als het ware belicht vanuit saturnaal perspectief. Saturnus heeft symbolisch vaak te maken met beperking, materialisering, de rijping, ouderdom, verdieping, maar ook onzekerheid en angst. Hoe het precies ervaren wordt, hangt vaak af van eerdere ervaringen en of heeft iemand iets geleerd van eerdere confrontaties? Wanneer Saturnus in de horoscoop op een moeilijke positie staat (bv. veel disharmonische aspecten, in een qua tekenachtergrond niet passende overeenkomst, etc.) dan komen de moeilijke kanten eerder naar voren. Als er in contrast sprake is van een goede positie dan zal de omgang met Saturnus soepeler verlopen, maar ook dan kan er toch een soort weerstand / confrontatie op het betreffende levensgebied komen.

Saturnus

Het levensgebied waar Saturnus werkt, wordt aangegeven door de huispositie. Bijvoorbeeld wanneer Saturnus in het 10de huis staat, wat te maken heeft met de loopbaan & maatschappelijke positie, dan zou het kunnen gebeuren dat de betrokkene extra energie moet geven aan zijn werk om daar verder te kunnen komen. Het zou kunnen, dat er een promotie komt, maar er moet wel een inspanning geleverd worden. Met veel moeilijke aspecten in dat huis, kan de weerstand zo groot zijn, dat er een ontslag dreigt.
Nu leert de ervaring, dat mensen na een eerste ronde van Saturnus, dus rond hun 30ste jaar, nogal eens een stap zetten, waarbij een serieuze ondertoon te bespeuren is. Men kan starten met een gerichte carrière stap, men gaat samenwonen of een huwelijk starten, een studie/ investering wordt gedaan, die de verdere levensloop in belangrijke mate bepaalt. De tijd van experimenteren en vrijblijvend instappen is voorbij. De lezer wordt uitgedaagd, uiteraard voor zover mogelijk qua kalenderleeftijd, om dit na te gaan in de eigen levensloop of bij nabije vrienden en kennissen.
Natuurlijk kan er tegen de zestig, bij de 2de Saturnus-omloop weer zo ’n moment komen, waarop men zich bezint hoe verder te gaan. Vaak is dan ook het trefwoord beperking/concentratie of “stap terug” overeenkomstig het karakter van deze planeet. Enkele personen, tegen de 90 jaar, kunnen ook een derde oploop ervaren, maar daarover is minder beschreven ervaringsmateriaal beschikbaar.

De astronomische Saturnus is de planeet met het meest duidelijke ringen stelsel, wat met een kleine kijker reeds te zien is. De ringen zouden symbolisch gezien kunnen worden als de beperking, die Saturnus eigen is. Aan de andere kant heeft de astronomisch Saturnus een kleinere dichtheid dan water en is in ons zonnestelsel de enige planeet die deze eigenschap bezit. Dit klopt dan natuurlijk niet met het symbolische beeld van Saturnus, dat juist gaat over materialisering & concretisering.

Verdere literatuur hierover:
Stephen Arroyo, “Astrologie, Karma, Transformatie”, uitg. Schors, 1982.
Liz Greene, “Saturnus, een nieuwe kijk op een oude boosdoener”, uitg.Hajefa, 2016.

begin van de pagina

Retrograde (schijnbaar teruglopende) planeten. (24-07-2023)
Voor alle planeten geldt dat er periodes zijn, waarbij er sprake is van
een schijnbare terugloop aan de hemel uitgezonderd de Maan en Zon. In de
astronomische werkelijkheid is dit echter nooit het geval, maar dit
heeft te maken met het geocentrische wereldbeeld in de astrologie:
gekeken wordt naar de planeten vanaf de Aarde.

De hiernaast staande voorbeeldtekening met Mars maakt duidelijk wanneer dit het geval is. In het midden van ons zonnestelsel staat de Zon en daarom heen draait de Aarde en op grotere afstand staat Mars. De omloop van Mars duurt zo’n 1,5 jaar. Op de achtergrond staan de Zodiaktekens van Ram t/m Vissen en alle planeten lopen achtereenvolgens door deze tekens. Als vanaf de Aarde gekeken wordt op tijdstip T1 naar Mars zal deze laatste in het dierenriemteken Stier vallen. Op latere tijdstippen T2 respectievelijk T3, gekeken vanaf de Aarde, zal het lijken alsof Mars zich beweegt in Stier richting Ram, terwijl in werkelijkheid is de richting van Mars naar Tweelingen!
De gemiddelde tijd dat een planeet retrograde loopt kan uiteenlopen van 7% voor Venus tot >40% voor Pluto. In bijna alle gemaakte horoscopen zijn er wel een of meerdere planeten retrograde.

De meeste astrologen kennen er een symbolische waarde aan toe, maar er
bestaat geen volledige overeenstemming over de precieze betekenis. Toch
komen bepaalde aspecten vaak terug bij de duiding, waarbij er duidelijk
verschil is tussen de betekenis in een geboorte-horoscoop of in een
uurhoek bij de vragenastrologie. Als bij de vragenastrologie een van de
duiders wordt gesymboliseerd door een retrograde planeet wordt dat vaak
gezien als een verzwakkingen van positie. De kans is groot dat de
voortgang van gebeurtenissen niet plaatsvindt. Er zijn overigens wel een
situaties denkbaar, waarbij retrograde standen juist gunstig uitpakken
bijvoorbeeld bij dreiging van een breuk in de relatie: de persoon
bedenkt zich, keert op zijn schreden terug en de breuk in een zakelijke
of liefdesrelatie wordt gelijmd. Bij de geboorte-horoscoop komt vaak
naar voren dat de kwaliteit van de betreffende planeet moeilijk in de
buitenwereld wordt beleefd en adequater lijkt om het meer innerlijk te
ervaren. Bij retrograde planeten speelt er vaker om alles nog eens te
heroverwegen, meer introspectie, onbewuste drijfveren, indirect zijn en
kwaliteiten van een planeet sneller beleven via de ander (projectie). De precieze
invulling hangt tevens af van de betrokken planeet. Een retrograde
Mercurius zou kunnen duiden op problemen zich goed kunnen uitdrukken
naar de buitenwereld, het lastig vinden de juiste woorden te vinden tot
in sommige gevallen zelfs stotteren aan toe. Mars retrograde zou het van
nature competitieve element van deze planeet kunnen dwarsbomen, maar ook
kunnen duiden op seksuele remming, etc..

begin van de pagina

Carl Jung & astrologie. (17-08-2023)
Carl Jung (1875-1961) was een Zwitsers psychiater/psycholoog, die zich op veel randgebieden van zijn vakgebied heeft beziggehouden en daardoor ook vernieuwende inzichten heeft gekregen. Hij is de grondlegger van de analytische psychologie en deze term moet niet verward worden met de psychoanalyse van Sigmund Freud. In eerste instantie hebben Freud en Jung samengewerkt, maar later is er een verwijdering gekomen tussen deze twee pioniers.
Jung heeft tientallen publicaties op zijn naam staan, waarvan er ook vele in het Nederlands zijn vertaald. Er is geen aparte publicatie over astrologie van Jung, maar toch is bekend, dat hij er jaren lang in geïnteresseerd was. Daarnaast had hij veel interesse in allerlei parapsychologische verschijnselen, die niet zo gemakkelijk te verklaren zijn via reguliere wetenschappelijke methodes. Jung heeft bijvoorbeeld een publicatie laten verschijnen over UFO’s in zijn latere levensjaren. Naar zijn mening waren dit representaties van het collectief onbewuste.

Een belangrijk begrip bij hem is het verschijnsel van de
synchroniciteit: zinvolle maar niet oorzakelijke samenhangen. Veel mensen zullen dit herkennen : je denkt aan iemand en hetzelfde moment belt deze persoon op of je komt hem/haar tegen. Je bent op zoek naar iets en ineens doet zich een onverwachte mogelijkheid voor. De tijd was er “rijp” voor! Echter op die manier kan ook naar de werking van astrologie gekeken, want er zijn geen oorzakelijke verbanden tussen de standen van de sterren en hoe iemand zijn karakter is, maar toch kunnen er aan de hand van de sterrenstanden zinvolle uitspraken gedaan worden hoe iemand zijn persoonlijkheid in elkaar zit. Vandaar ook dat veel astrologen zijn geïnteresseerd in de theorieën van Jung en hebben zich hierin grondig verdiept. In de astrologie is er een stroming ontstaan, die zich laat aanduiden door de term “psychologische astrologie”, waarbij vaak de psychologie van Jung de inspiratiebron is.
Een van de bekendste astrologen in Nederland Karen Hamaker-Zondag (1952), die tientallen boeken op haar naam heeft staan over astrologie kan tevens gezien worden als een deskundige op het gebied van de Jungiaanse psychologie.

Bovenstaande foto van Jung op 60 jarige leeftijd komt van Wikipedia waar verder inleidende informatie over Jung te vinden is met literatuurverwijzingen en links.

begin van de pagina

De 4 elementen in astrologie ook herkenbaar in TAROT. (19-09-2023)
Een basis van de astrologie is de elementenleer. Er worden 4 elementen onderscheiden: water, aarde, lucht en vuur en elk dierenriemteken wordt aan een specifiek element toegedeeld. Ram, Leeuw en Boogschutter horen bij het element vuur, lucht is vertegenwoordigd in Tweelingen, Weegschaal en Waterman, aarde hoort bij Stier, Maagd en Steenbok en ten slotte wordt water geassocieerd met Kreeft, Schorpioen en Vissen. Ieder element heeft zijn kenmerkende eigenschappen en in een betreffend teken worden deze eigenschappen verder specifiek uitgewerkt.
Personen met veel “water” in de horoscoop (dus Zon en/of meerdere planeten of gevoelige punten zoals Ascendant/MC in Kreeft/Schorpioen/Vissen) worden gekenmerkt door een sterke gerichtheid op de relatie met de ander, waarbij het gevoelsleven zeer belangrijk is. Vaak is er ook sprake van een sterke betrokkenheid bij anderen. Indien in de horoscoop veel nadruk is op luchttekens staat de geborene wat rationeler/zakelijker in het leven. Er wordt meer vertrouwd op het denken en het verkrijgen van overzicht, zodat in allerlei situaties een afstandelijke beschouwing mogelijk is.

Aarde mensen zijn meer op de materie en het concrete gericht. Men blijft graag met de beide benen op de grond en vertrouwd in de eerste plaats op de bekende eigen zintuigen. De directe waarneming staat hier centraal. Diegenen, waarbij het vuurelement sterk van belang is, zijn juist gericht op het creëren van iets nieuws, iets laten ontstaan wat er nog niet is. Het nieuwe idee, actie, de intuïtie en de inspiratie horen bij vuur.

Het is niet zo dat het ene element “beter” is dan het andere element. Ieder element heeft zo zijn makkelijker te hanteren kant, maar ook zijn er altijd lastige aspecten. Wanneer het betrokken wordt op personen dan zal vaak een element overheersen, maar er zal ook een element zijn, waarmee de omgang problematisch is. Soms kan iemand dan het bij hem/haar afwezig element juist gaan zoeken in de ander (projectie). Bijvoorbeeld iemand kan moeilijk bij zijn eigen gevoelsleven komen, dan zal deze dus juist een partner (onbewust) kunnen zoeken, waarbij dit element sterk aanwezig is, waarbij dus mogelijk communicatie misverstanden kunnen ontstaan.
Ook bij andere systemen komen deze elementen terug. Bijvoorbeeld bij de TAROT- kaarten kan men dit terugvinden in de symbolen, die op de kaarten zijn afgebeeld. Zie de voorbeelden op de plaatjes, waarbij de kaart met stokken is verbonden met vuur, zwaarden staan voor lucht, munten voor aarde en de kelken horen ten slotte bij het element water. Aspecten van de elementen komen op de verschillende afbeeldingen tot uiting. Het actie-element (eventueel competitie) van vuur komt naar voren bij de groep mannen, die de stokken omhoog houden. De vrouw met de blinddoek met daarom heen de zwaarden laat zien waar mogelijk het denken toe kan leiden: allerlei gedachten en zorgen, waardoor men niet meer weet wat men wil en wat overblijft is twijfel en als het ware gaat men zonder zicht op verbetering door het leven.

Het plaatje met de munten laat iemand zien, die gewoon praktisch en ijverig aan de slag is.
Het plaatje met 7 kelken/bekers, het water-element, laat zien wat er zoal naar voren kan komen in ons gevoelsleven en dat kan zowel positief zijn als negatief. In deze kaart komt het wens-element sterk tot uiting.

Bovenstaande beschrijving zijn natuurlijk summier en elke kaart heeft
een rijke individuele symboliek. Het volledige TAROT- spel kan maximaal 78 kaarten bevatten, die de elementen laten zien, maar ook de daar boven uitstekende symbolieken. De ligging van een kaart heeft tevens waarde (ligt de kaart omgekeerd of rechtop bij een legging).
TAROT- kaarten zijn op verschillende manieren vormgegeven, maar de hier afgebeelde voorbeelden komen uit de populaire RIDER WAITE serie (eerst gepubliceerd 1909) en zijn gemakkelijk commercieel te verkrijgen.

begin van de pagina

Loopbaan Mark Rutte: naar de NAVO? (10-12-2023)
Hieronder staat de horoscoop van premier Mark Rutte afgebeeld. De
geboortetijd komt van hemzelf; via het internet is gemakkelijk te
vinden, dat hij zou deze aangegeven hebben in een radio-interview bij
het avondprogramma “Met het oog op morgen” (29 april 2011). In
binnencirkel staan de planeetstanden van zijn geboortehoroscoop en in de
buitencirkel de meer actuele standen (december 2023).

Opvallend is in zijn geboortehoroscoop de sterke bezetting van
Vissen in het zevende huis: oa. hij weet zich sterk in te voelen bij de
ander, waardoor deze zich op zijn gemak kan gaan voelen. Sterke sociale
vaardigheden zijn aanwezig. Maar met Maan in Ram in het achtste huis kan
hij toch uit zijn slof schieten wanneer hij door iets emotioneel geraakt
wordt. Het achtste huis heeft als omgeving ook te maken met het
verborgene en geheimen. Als een geborene daar de maan heeft staan, kan
hij juist ook in zo’n omgeving gedijen (het huis waar de Maan staat, is
ook het gebied waar je je veilig voelt).
In de actualiteit is de vraag relevant, hoe het verder gaat met de loopbaan van
de premier. Het tiende huis is hierbij relevant. Is daarvoor een aanwijzing te vinden?
In de pers speelt het verhaal dat hij in de race zou zijn om de nieuwe
secretaris-generaal van de NAVO te worden, omdat die functie spoedig
vacant is. De kansen lijken goed te liggen, maar een gelopen race is
het niet, zeker na de laatste verkiezingsoverwinning van de partij van
Wilders.
Een wat uitvoerige recente bespreking daarvan staat bijvoorbeeld in
Wynia’s week (december 2023) door de historicus Christ Klep.

Vraag is nu: kan astrologie een aanwijzing geven? In de eerste plaats heb ik gekeken naar de actuele loop van de “langzame” buitenplaneten, dus Jupiter t/m Pluto. Jupiter geeft een
interessante aanwijzing, want momenteel loopt deze door het negende huis van Rutte.

In het voorjaar zal volgens bovenstaand artikel van Klep de beslissing
gaan vallen en rond mei ’24 is de actuele Jupiter in Rutte’s horoscoop
opgeschoven naar de positie van zijn MC en staat dan ook en passant
sextiel Jupiter radix vanuit het 11de huis (huis van organisaties &
groepen)! Een gunstige positie om succes in het beroep bij een
organisatie te oogsten, waarbij het buitenland mogelijk een grote rol
speelt. Saturnus staat nu in de buurt van een vierkant met het MC, maar in mei
’24 staat deze er een stuk vandaan. Wel is complicerend, dat tegen die
tijd staat Saturnus conjunct Venus radix en dat is de heer van het 10de
huis. Dit is dus een minpunt.
Uranus is in het voorjaar globaal opgeschoven naar 23 graden Stier en
komt in september tot stilstand net voor de precieze positie van het MC.
Neptunus komt in het voorjaar steeds duidelijker exact sextiel te staan
met het MC; gunstige beeldvorming naar de wereld toe van Rutte? Ten
slotte Pluto: deze staat driehoek het MC, wat zou kunnen wijzen op een
relatief harmonisch lopende verandering in loopbaan, die overigens, naar
de aard van Pluto, best nog confronterend op sommige momenten is. Door
de langzame loop van Pluto zou ook gesteld kunnen worden dat de val van
het kabinet en de daarop gekomen verkiezingen ook hiermee te maken kan
hebben. Pluto is ook heer 4, dus een verhuizing zou er tevens kunnen
aankomen, wat overigens bij een baan in het buitenland voor de hand ligt.
Samenvattend: als louter naar de transits gekeken wordt van de
(langzame) buitenplaneten, dan komt die NAVO-benoeming er wel, al
verloopt niet alles gladjes! Natuurlijk staan in een horoscoop alleen
maar symbolen; er staat niet letterlijk in of iemand een specifieke baan
krijgt. Dus er moet ook rekening mee worden gehouden, dat de baan bij de
NAVO aan zijn neus voorbij gaat, maar dan nog zal er toch een kans
voorbij komen die als gunstig gezien kan worden in zijn loopbaan,
waarschijnlijk te maken hebbend met het buitenland.

Tot slot: ook heb ik nog even gekeken naar een andere voorspeltechniek,
nl. de verjaardagshoroscoop/ solaar van 2024. Ook daar sterke nadruk op
het 10de huis van Rutte waarbij Neptunus (beeldvorming), Maan (waar je
je thuisvoelt), Jupiter (succes, meevallers) en Uranus (onverwachte
verandering) een rol spelen. Globaal handhaaf ik bovenstaande
opvatting/inschatting. Astrologie is helaas geen exacte wetenschap.

begin van de pagina