Vragenastrologie

Met behulp van astrologie is het mogelijk om vragen te beantwoorden, als men het tijdstip en plaats van een belangrijk moment registreert rondom de vraag. Dit kan bijvoorbeeld zijn de eerste keer, dat de vraag opkomt of er gebeurt iets waardoor de vraag ook in de buitenwereld sterk naar voren komt; als het ware het ‘geboorte’-moment van de vraag. Voorbeelden zijn ´krijg ik die baan?’, ‘lukt het om dat huis te kopen?’, ‘komt mijn relatie met persoon X weer goed? ‘, etc. . Enige uitgewerkte voorbeelden worden hieronder behandeld. Het beste werkt dit als het gaat om concrete vragen, die ook binnen een beperkte periode te controleren zijn qua uitkomst/resultaat. Zie ook enige aanvulling hierop bij consult. Alvorens te starten met duiden, moet er wel rekening gehouden worden met enige astrologische beperkingen.

Duidingsbeperkingen_vragen-horoscoop. (25-04-2023)

Verkoop ik mijn fitness-apparaat? (19-05-2023)

Zoeken hulp in de huishouding. (20-06-2023)

Is deze belegging een goed idee? (20-07-2023)

Duidingsbeperkingen vragen-horoscoop. (25-04-2023)
Er zijn enkele duidingsregels, die er voor zorgen, dat bij sommige
vragen-horoscopen een beperking geldt. De belangrijkste zijn de volgende:

 • indien op het moment bij het stellen van de vraag de ascendant komt te
  liggen bij de eerste 3 graden van een specifiek dierenriemteken, dan
  is het standaard antwoord, dat de ontwikkelingen nog zo pril zijn,
  zodanig dat een ander antwoord nog niet gegeven kan worden. Wacht nog
  maar even af, zodat op een later tijdstip de zaak nog eens bekeken kan
  worden en dan is wellicht een concreter antwoord mogelijk.
 • indien echter blijkt, dat op het moment van het stellen van de vraag
  de ascendant ligt in de laatste 3 graden van een dierenriemteken (dus
  27- 30 graden), dan luidt het standaard antwoord, dat de ontwikkelingen
  zijn al zover gevorderd, dat het stellen van de vraag is zinloos. De
  uitkomst staat min of meer al vast en bespaar je de moeite om nog
  energie te geven aan een horoscoopduiding rondom deze vraag.
  Overigens kan het zijn om in bovenstaande gevallen toch een duiding te geven,
  want bij bestudering blijkt bijvoorbeeld, dat er een nauwe band is tussen de
  horoscoop van de vrager en de vragenhoroscoop. Stel, dat de vrager zijn ascendant
  valt op 2 graden Ram en bij de vragenhoroscoop blijkt ook dat er een ascendant
  of een MC is van 2 graden Ram, dan kan men toch tot duiding proberen over te gaan.
 • indien de Maan in de vragenhoroscoop geen (majeure) aspecten meer
  maakt met andere planeten, voordat hij het volgende teken in gaat (‘Void
  of course’ – Engels). Er gebeurt niks meer, er vindt geen actie meer
  plaats. Soms kan het overigens fijn zijn, als deze stand gevonden wordt,
  indien de vraag een zaak betreft waarin met negatieve ontwikkelingen vreest.
 • wanneer Saturnus in het zevende huis staat. Bij deze stand moet vooral
  de astroloog zelf oppassen, want hij kan gemakkelijk op een dwaalspoor
  gebracht worden!

begin van de pagina

Verkoop ik mijn fitness-apparaat? (19-05-2023)
In de loop van april besluit ik een fitness-apparaat, waarbij ook een
enigszins geavanceerde ademhalingsmeting zit te verkopen. Op internet is
een kleine (internationale) gebruikersgroep actief van iets meer dan 100
gebruikers. Het idee is om het eerst daar aan te bieden, want de markt
voor dit soort apparaten zal toch beperkt zijn, omdat het gebruik toch
in de praktijk wat lastig is en duidelijk enige kennis vereist. Dus een
site zoals Marktplaats oid. lijkt wat minder geschikt. Ik noteer de tijd,
wanneer ik de advertentie opstuur naar het mededelingenbord van de
gebruikersgroep, waarin expliciet de oproep staat van mogelijkheid
overname/koop. Dit is de horoscoop van het moment, waarbij ik mij ook
expliciet afvraag of de verkoop gaat lukken:

PlanetDance

De vrager wordt gesymboliseerd door de Ascendant in dit geval Cancer/Kreeft 17 graden. Dit geeft een passend beeld, want op 18 graden Kreeft staat in mijn radix Mercurius, de planeet die heeft te maken met boodschappen/ communicatie. Voor nadere duiding in deze casus moet gekeken worden of er een verband is tussen heer van de eerste huis/vrager (hier dus de Maan) en de heer van het zevende huis/de zakenpartner (= de wederpartij in een zakelijke transactie. In het zevende huis kan uiteraard ook de levenspartner staan afgebeeld, maar dat is natuurlijk hier niet relevant).
In het zevende huis staat Steenbok en de heer is dus Saturnus. Maan staat sextiel Saturnus en binnen 2 graden wordt dit aspect vol; een veelbelovend signaal. Saturnus staat in het negende huis, en inderdaad de potentiële kopers, die reageren, wonen allemaal in het buitenland. Daarnaast het object/bezit staat gesymboliseerd in het tweede huis, waarvan de Zon de heerser is. De Zon staat ook sextiel Saturnus en zal na iets meer dan 4 graden vol worden. Wel is er het tussenliggende aspect (vierkant) van de Zon met Pluto, die de zaak mogelijk kan verpesten! Echter dit kan ook gezien worden, dat ik van het voorwerp afstand doe/loslaat (Pluto!). Pluto staat dichtbij de cusp van het achtste huis (het bezit van anderen) en het kan ook iets aangeven van de conditie van het bezit van de ander (de eerste koper die zich meldt gaf aan dat zijn apparaat stuk is). Bovendien staat voordat het aspect van de Zon en Saturnus vol wordt de Noordelijke Maanknoop er tussen met een sextiel, maar dat hoeft niet gezien te worden als een complicatie.

Concluderend: alles afwegend schat ik vooraf in, dat het object gaat duidelijk in de richting van de koper en waarschijnlijk binnen korte tijd (2 – 4 dagen?). De prijs van het object staat in het 10de huis en daar staat Neptunus prominent. Dus een tegenvaller lag hier toch op de loer. Na plaatsing van de advertentie reageert op dezelfde dag een potentiële koper zich uit Duitsland. Koper doet een bod van iets meer dan 20% onder de vraagprijs, maar de volgende dag stel ik voor het verschil te delen. Koper stemt op dezelfde dag hiermee in en 4 dagen later heb ik het apparaat na ontvangst betaling verzonden via een internationale verzender. Echter, nadat de koop gesloten was, melden zich zelfs nog 2 kopers uit het buitenland, die willen de volle vraagprijs betalen…… Op Neptunus altijd moeilijk zicht te krijgen… Immers ik bood het aan in een gebruikersgroep,waarbij ik de kans inschat, dat veel deelnemers reeds zo’n apparaat hebben en ik was dus in feite zeer content met de reactie van de eerste koper.
begin van de pagina

Zoeken hulp in de huishouding. (20-06-2023)
Mevrouw A. zoekt een hulp in de huishouding, die haar
maandelijks/wekelijks kan helpen met enige huishoudelijke werkzaamheden.
Met name ramen lappen ziet zij erg tegen op en dan zou enige hulp welkom
zijn. Bij toeval wil, dat in haar postbus ligt een briefje van iemand,
die zich aanbiedt voor dergelijke werkzaamheden. Deze briefjes waren in
haar wijk in verschillende postbussen gestopt, mede omdat algemeen
bekend is, dat ter plaatse veel ouderen wonen, waarbij de verzender er vanuit
mag gaan, dat een trefkans verhoogd is. Toch is mevrouw wat
aarzelend om “zomaar” in vreemde in je huis te halen, die ook aan je
spullen zit. Op zeker moment besluit zij een e-mail berichtje te sturen
naar het adres wat op het briefje staat. In het mailtje staan wat vragen
over beschikbaarheid, referenties en kosten. Het moment van mailen noteert
zij en het geeft de onderstaande horoscoop:

PlanetDance

Eerst wordt gekeken of er duidingsbeperkingen zijn zoals eerder uitgelegd.
Dat is hier niet het geval. Mevrouw A, die de mail verstuurd, waarin de
vraag staat vermeld staat in het eerste huis. Zij wordt gesymboliseerd
door de planeet, die hoort bij Weegschaal en is dus Venus. Daarnaast is
ook de Maan de representant van de vrager en staat in het achtste huis.
Mevrouw is enigszins achterdochtig en wil wat onderzoek doen,
overeenkomstig de sfeer van 8.
De hulp staat in het huis van (schoonmaak) werk, dus huis 6. Deze wordt
gesymboliseerd door de heerser van het 6de huis in Vissen en dat zijn
respectievelijk Jupiter en Neptunus, die allebei ook in dit huis staan.
Het gaat er nu om, dat er in de toekomst een positief contact gemaakt
wordt tussen de planeten/ symbolen, die de vrager voorstellen en de
symbolen van de hulp in de huishouding. Kijkende naar Venus in Kreeft
blijkt, dat deze maakt in de toekomst een vierkant met Jupiter in Ram en
geen aspect met Neptunus. Spanningsaspecten werken zelden goed uit voor
een positieve werkrelatie in de toekomst. De andere aanduider van
mevrouw A, de Maan in Stier maakt geen Aspect met Jupiter, maar wel een
sextiel met Neptunus (verschil zo’n 5 graden voordat het aspect “vol”
(=exact) wordt. Echter voordat dat kan gebeuren, gaat de Maan eerst een
vierkant- aspect maken met Saturnus in Waterman, wat waarschijnlijk een
blokkerende werking heeft. Het geheel overziend, kan geconcludeerd
worden, dat er waarschijnlijk niets van terecht komt. Enige weken later
blijkt, dat er helemaal geen respons gekomen is op de vragen van mevrouw A.
begin van de pagina

Is deze belegging een goed idee? (20-07-2023)
Mijnheer B is een kleine belegger, die geruime tijd geleden (mei/juni
2021) enkele aandelen heeft gekocht van een Deense firma op het gebied
van schone energie-opwekking (windmolens). Dit met het oog op de
energie-transitie, maar enigszins tot zijn teleurstelling blijft de
koers van het bedrijf duidelijk achter en kijkt hij tegen een verlies
aan van zo ’n 30%. Destijds had ook een gerenommeerd beursanalist de tip
tot aankoop gedaan, maar uiteraard zijn resultaten uit het verleden geen
garantie…..
Nu heeft hij het besluit in overweging genomen om de aandelen te
verkopen en voor dat geld in te stappen bij een ander bedrijf in een
heel andere sector (financieel). De vraag is duidelijk: is deze
beslissing verstandig? Hieronder staat de horoscoop van de vraag, die
gesteld werd op 24 februari 2023:

PlanetDance


De vrager staat in het eerste huis en wordt aangeduid met Mercurius, Mars en de Maan. Huis 2 is van belang (heeft te maken met bezit), maar ook huis 5, want dit gaat naast creatieve uitingen, ook over speculatieve zaken/ gokken. Kwesties rondom aandelen en andere financiële waarden kunnen in die sfeer natuurlijk te vinden zijn. Belangrijk in deze is ook om uit te zoeken hoe de vrager in kwestie zelf zijn investering ziet: als een belegging of als een gokje. In het onderhavige geval maakt het toevallig weinig uit tenminste astrologisch gezien.
Hier is dus de heer van het tweede huis, maar ook die van het vijfde huis in beide gevallen Mercurius. Mercurius heeft net een vierkant met Uranus (gelukkig) achter de rug, maar ook de driehoek met Mars (als aanduider van de vrager) is helaas net voorbij. Dus positieve verbanden in de zin van toenemende harmonische aspecten zijn hier niet te vinden. In vragenastrologie kan het regelmatig voorkomen, dat dezelfde planeet zowel symbool staat voor de vrager als het gevraagde.
Wel is er echter een mooi verband tussen de Maan (bijna op 1 graad Taurus/Stier) en de Zon op ruim 5 graden Pisces/Vissen. Dit sextiel-aspect (60 graden) zal “vol” (=exact) worden en daar de Zon ook een mede aanduider is van het vijfde huis, wordt de verwachting uitgesproken, dat alles goed zal uitpakken. Bij positieve verbanden van de primaire aanduiders zal de uitkomst waarschijnlijk nog mooier zijn geweest. Harmonische aspecten tussen Zon en Maan geven vaak in allerlei zaken een krachtig positief signaal.
Bij de beoordeling van het eindresultaat kan duidelijk gesteld worden, dat de actie van B goed heeft uitgewerkt. De koers van de Deense firma is gestaag gedaald tot oktober 2022 en daarna min of meer gestabiliseerd tot heden. Van de nieuwe belegging is echter de koers steeds iets gestegen tot zo’n +15% tot heden. Het is helaas niet zo, dat de winst bij de nieuwe belegging het eerder opgelopen verlies heeft gecompenseerd.

Bij dit soort kwesties kan de verleiding naar boven komen om dagelijks, min of meer “gestandaardiseerd”, vragen te stellen over de uitkomst van beleggingen bij de effectenbeurs. Echter dat zal geen goede uitkomst hebben en de techniek van de vragenhoroscoop zal niet werken. Op die manier zal een muntje opwerpen over de vraag “moet ik in aandeel A beleggen of niet?” eenzelfde resultaat geven. Bij zinvolle vragenastrologie moet de vraag meer uit het hart komen van de vrager en deze zal echt de behoefte voelen om op een bepaald ogenblik de vraag te uiten en ook de consequenties hiervan te dragen/ondergaan. De tijd moet als het ware rijp zijn voor het stellen van de vraag.
begin van de pagina